Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats คำถามที่พบบ่อย - altron Thailand

คำถามที่พบบ่อย

การใช้งานทั่วไป

1. การใช้งานทั่วไป

การติดตั้งเสารับสัญญาณ

วิธีการติดตั้งทีวีเริ่มต้น

เคลื่อนย้ายจอทีวีอย่างไร ให้ถูกวิธี

การจูนดิจิตอลทีวี (สำหรับสมาร์ททีวีแอนดรอยด์ 7.1)

วิธีการเปิดเล่นสื่อ (media) ผ่าน USB บนทีวี

ไฟล์วิดีโอที่รองรับบนทีวีอัลทรอน

วิธีการเปลี่ยนเสียงพากย์ในช่องที่มีเนื้อหา 2 ภาษา

การปรับสีภาพด้วย P.Mode

ปรับสีภาพทีวีให้ตรงใจง่ายๆ ด้วย P.Mode บนทีวีอัลทรอน!

ทำได้ง่ายๆ เพียงแค่กดปุ่ม P.Mode บนรีโมท ก็เลือกปรับได้ทั้ง

1. โหมดภาพ ไม่ว่าจะเป็นโหมด สดใส – อ่อน – มาตรฐาน – หรือปรับตามความต้องการ
2. โทนอุณหภูมิภาพ เย็น – อบอุ่น – ปกติ

ปรับให้เข้ม ปรับให้อ่อน ปรับให้โดนใจ เลือกปรับได้แล้ววันนี้ บนทีวีอัลทรอน!

2. การใช้งานสมาร์ททีวี

รวมแอปพลิเคชันบนอัลทรอนสมาร์ททีวี

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

วิธีการใช้งาน Play Store

วิธีการลงแอปพลิเคชั่นเพิ่มเติมบน APKPure

การติดตั้งไฟล์ APK ผ่านอุปกรณ์ภายนอก

การติดตั้งแอปพลิเคชัน ด้วยไฟล์ .apk (สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 7.1)

การเชื่อมต่อ Youtube Pairing (สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 7.1)

  1. VDOyoutube pairing


การเชื่อมต่อหูฟังหรือลำโพงบลูทูธกับสมาร์ททีวี (สำหรับแอนดรอยด์เวอร์ชั่น 7.1)

การใช้งาน M-Cast สำหรับ Android Mobile (สำหรับสมาร์ททีวี แอนดรอยด์ 5.1)

การใช้งาน E-Share Application (สำหรับสมาร์ททีวีทุกรุ่น ยกเว้นรุ่นแอนดรอยด์ 4.4.4)

การใช้งาน Airplay Application (สำหรับสมาร์ททีวีทุกรุ่น ยกเว้นรุ่นแอนดรอยด์ 4.4.4)

การใช้งาน Screen Mirroring (สำหรับสมาร์ททีวีทุกรุ่น ยกเว้นแอนดรอยด์ 4.4.4)

การใช้งาน Wireless Display (สำหรับสมาร์ททีวี แอนดรอยด์ 4.4.4)

รีโมทอัลทรอนใช้แทนเมาส์ง่ายนิดเดียว (Smart TV)

วิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไวไฟ วิด้า

การสะท้อนหน้าจอมือถือแอนดรอยด์ ขึ้นจอ altron VIDAA TV

3. การรับประกัน

การรับประกันอัลทรอนทีวี

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้า altron | กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข
การรับประกัน altron 3+ล่าสุดได้ที่ www.altronthailand.com/altron-3plus

(1.) บริษัทฯ รับประกันสินค้าที่ระบุไว้ด้านหน้าเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้าเป็นต้นไป โดยให้ความคุ้มครองหน้าจอและอะไหล่ ซึ่งเป็นความเสียหายที่เกิดจาก ความผิดพลาดของการผลิตนานสูงสุด 1 ปี

(2.) การรับประกันพิเศษ altron3+ เมื่อทําการลงทะเบียนจะได้รับการคุ้มครองตามนี่อนไขของอิลกรอบจาก 1 ปี เป็น 3 ปี และได้รับความคุ้มครองความเสียหาย ที่เกิดจากอุบัติเหตุแตกหักและกระแสไฟฟ้าลัดวงจรใน 1 ปีแรก โดยสินค้าต้องได้รับการลงทะเบียนที่ Line official account : @altron_thailand ตาม QR Code ด้านล่าง และได้รับการยืนยันสิทธิ์โดยการตอบกลับจากบริษัทฯ เท่านั้น โดยต้องลงทะเบียนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันซื้อสินค้าที่ระบุไว้บนใบเสร็จ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการกําาหนดระยะเวลาลงทะเบียนโครงการ altron 3+

(3.) การรับประกันสินค้าตามที่ระบุไว้ในข้อ (1) นี้ไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนใด ๆ ที่ขัดข้องชํารุดเสียหายอันเป็นผลเนื่องมาจากเหตุดังต่อไปนี้

3.1 ไม่รับประกับในกรณีที่บัตรรับประกันสูญหาย มีรอยแก้ไข กรอกข้อความไม่ครบถ้วน ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าซ่อมเองถึงแม้อยู่ในระยะเวลาประกันภัย และไม่รับประกัน หากนําสินค้าไปซ่อมที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือมีการดัดแปลงเติมแต่งให้แตกต่างไปจากสภาพเดิม

3.2 ไม่รับประกันสินค้าที่มีความเสียหายจาก อุบัติเหตุแตกหัก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว น้ําท่วม ใช้งานผิดวิธี ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี ความเสียหายจากการขนส่ง ขาดการดูแลรักษา และไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดการใช้งานที่คู่มือกําหนด รวมไปถึงหากเกิดจากการจงใจให้สร้างให้เกิดความเสียหาย อุบัติเหตุหรือประมาทเลินเล่อ และความเสียหายจากสัตว์ต่างๆ

3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง (1) ส่วนประกอบภายนอกทั้งหมด เช่น ส่วนประกอบที่เป็น พลาสติก กระจก และส่วนประกอบที่ต้องบํารุงรักษา (2) ส่วนอุปกรณ์ แบตเตอรี่ หลอดไฟ Backlight ที่หมดอายุการใช้งาน ตามอายุการใช้งาน หรือ (3) อุปกรณ์เสื่อมอายุการใช้งานตามเวลาที่กําหนดตลอดจน (4) รายการส่งเสริมการขาย และของแถมใด ๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงสินค้าลดราคาล้างสต๊อก (Clearance) สินค้าที่ลดราคาต่ํากว่า 70% ของราคากลาง สินค้าตัวโชว์ และสินค้าที่ไม่สามารถระบุหมายเลขเครื่องได้ (4.) การประกันสิ้นสุดทันทีเมื่อครบอายุประกันภัยสินค้า

(5.) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งและค่าขนส่งสินค้าเพื่อซ่อม และ/หรือ ส่งสินค้าคืน

(6.) ไม่คุ้มครองการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ หรือวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้ส่วนตัว และต้องใช้ภายในประเทศไทยเท่านั้น

(7.) ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการลงทะเบียน altron 3+ ตามขั้นตอนในข้อ (2) ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองสินค้าตามข้อ (1) เท่านั้น

หมายเหตุ

สินค้าที่เข้าเงื่อนใขการรับประกันสินค้า altron3+ (อัลทรอน สามพลัส) ตามเอนไขในข้อ
(2)สามารถอ่านเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ รายละเอียดของโครงการ altron3+ :
ความคุ้มครองเพิ่มเติม www.altronthailand.com/altron-3plus

การรับประกันอัลทรอนสามพลัส

รายละเอียดของโครงการ altron3+ (อัลทรอน สามพลัส)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม* (คุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า) มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
  2. การแตกหักโดยอุบัติเหตุ

*ความเสียหายใดๆของเครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องเกิดขึ้นภายในประเทศไทยเท่านั้น และความเสียหายดังกล่าวจะต้องเกิดกับอุปกรณ์ส่วนที่เป็นสาระสำคัญของสินค้า

**ลูกค้าจะลงทะเบียนรับประกันสินค้าใน Line@altronthailand ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ถึงจะได้รับสิทธิ์อัลทรอนสามพลัส หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์รับประกัน 3 ปีเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอัลทรอนสามพลัส

ลูกค้าจะลงทะเบียนรับประกันสินค้าใน Line@altronthailand ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ถึงจะได้รับสิทธิ์อัลทรอนสามพลัส หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์รับประกัน 1 ปีเท่านั้น

ขั้นตอนการเคลมประกันหน้าจอแตก (อัลทรอนสามพลัส)

ตัวอย่างการกรอกหนังสือการโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ทีวีจอแตก ทำยังไงดี ?

 

เจ็บนี้อีกนาน เจ็บนี้ไม่ลืมแน่ ถ้าทีวีจอแตก!
เพราะค่าเปลี่ยนจอแพงมาก!! #ไม่อยากจ่ายแพงต้องอ่าน

ถ้าคุณเป็นผู้โชคดีที่ยังไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ทีวีจอแตก คงไม่รู้ซึ้งถึงราคาค่าเปลี่ยนจอมหาโหด คิดเป็น 70-80% ของราคาทีวีที่ซื้อมาเชียวแหละ

มานั่งคิดไปนอนคิดไป ซื้อใหม่อาจจะคุ้มกว่า ?

หรือถ้าหากเป็นคนที่รอบคอบ ยอมซื้อประกันเพิ่ม ก็อาจจะต้องจ่ายค่าประกันที่มีขายกันประมาณ 8-12 % ของราคาขาย

แต่เดี๋ยวก๊อนนน..

คุณอาจจะไม่ต้องเสียทั้งค่าประกันหรือค่าเปลี่ยนจอใหม่ เพราะแอดมินอัลทรอน มีสิ่งดีๆมานำเสนอ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด #เลือกทีวีผิดชีวิตพัง

เพียงคุณเป็นลูกค้าอัลทรอน จะซื้อทีวีขนาดไหน รุ่นอะไร เราก็รับประกัน!

จอแตกเปลี่ยนเครื่องใหม่กันไปเลยง่ายๆภายใน 1 ปีแรก
และรับประกันความผิดปกติอื่นๆ 3 ปีเต็ม

พร้อมบริการดูแลทีวีถึงบ้าน สำหรับทีวีขนาด 45 นิ้วขึ้นไป

รู้แบบนี้แล้ว #จะเลือกใครถ้าไม่ใช่อัลทรอ #แอดมินเตือนแล้วน้า

อ่านละเอียดเพิ่มเติมการรับประกันคลิก bit.ly/2FO1SIv
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม แชทกับแอดมินได้เลย m.me/altronthailand

#altronTips

4. เคล็ด (ไม่) ลับกับอัลทรอนทีวี

ทำความรู้จัก VOD Original Content ความบันเทิงสุดพิเศษ เฉพาะบนออนไลน์!

ทำความรู้จัก VOD Original Content ในยุคที่อะไรๆก็อยู่บนออนไลน์ไปซะทุกอย่าง

Original Content คือ คอนเทนต์สุด Exclusive ที่จะมีให้รับชมได้เฉพาะในแต่ละแอปพลิเคชั่นยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น Netflix, Doonee, Line TV หรือ Youtube และอื่นๆอีกมากมาย

ซึ่งผู้ให้บริการ VOD เหล่านี้ ผันตัวเองจากผู้ให้บริการวิดีโอตามสั่ง มาเป็นผู้ผลิตคอนเทนต์เอง โดยสร้าง หนัง ซีรีส์ รายการวาไรตี้ และ สารคดี ที่หาชมได้ที่นี่เพียงที่เดียว!

แต่อาจจะต้องแลกกับการจ่ายเงินค่า Subscription ค่าสมัครสมาชิกในแต่ละแอป แต่บางแอปก็ชมฟรีน้า

และทั้งหมดนี้ สามารถรับชมได้แบบจอใหญ่จุใจบนสมาร์ททีวีอัลทรอนทุกรุ่น! ในราคาสุดพิเศษ!

 

ขาแขวนทีวีมีกี่แบบ แล้วใช้แบบไหนดี ?

สรุปมาให้แล้ว! ขาแขวนทีวี 4 แบบ แบบไหนเหมาะกับอะไรมาดูเลย กับ

บ้านไหนไม่อยากวางทีวีไว้บนชั้น อาจจะเริ่มมองหาขาแขวนทีวีเป็นทางเลือก ซึ่งในปัจจุบันก็หาซื้อกันได้ง่าย มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และวัสดุยึดเป็นสำคัญ

หลักๆก็จะมีอยู่ด้วยกัน 4 แบบ นั่นก็คือ

1. ขาแขวนแบบยึดติดผนัง Fixed Wall Mount

ขาแขวนพิมพ์นิยม ราคาถูก แบบยึดติดผนัง ขยับหมุนไม่ได้ เหมาะกับห้องนั่งเล่น ห้องนอน

2. ขาแขวนแบบยึดติดผนัง แบบปรับก้มเงยได้ Tilting Wall Mount

เป็นขาแขวนรุ่นอัพเกรดจากรุ่น Fixed คือสามารถปรับก้มเงยได้ เหมาะกับเสาปูนและผนัง

3. ขาแขวนแบบหมุนอิสระ Full Motion Wall Mount

ขาแขวนปรับหมุนได้หลายทิศทาง ทั้งซ้ายขวา และก้มเงย ราคาค่อนข้างสูง เหมาะกับห้องประชุม หรือห้องอเนกประสงค์

4. ขาแขวนห้อยเพดาน Ceiling Mount

ขาแขวนแบบห้อยจากเพดาน เหมาะกับที่สาธารณะ หรือห้องประชุมกว้างๆ ไม่ต้องใช้ผนังในการติด

แต่หากจะเลือก Wall Mount ที่ใช้กับทีวีอัลทรอน สามารถเลือกแบบที่มีมาตรฐาน VESA ได้เลย หรือจะใช้ขาแขวนจากแบรนด์อัลทรอน ก็ได้เหมือนกันนะ

อัลทรอนทีวี ทีวีดี ทีวีมีรู

Dolby Digital ดีอย่างไร ?

ระบบเสียง DOLBY DIGITAL SURROUND เป็นระบบเสียงรูปแบบใหม่ ที่สามารถถอดรหัสเสียงจากไฟล์วีดีโอ รองรับไฟล์เสียงทุกรูปแบบ คุณภาพเสียงคมชัด กระจายเสียงรอบทิศทาง ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและอรรถรสในการดูหนังมากยิ่งขึ้น

ช่องทีวีดิจิตอล มีกี่ช่องกันแน่ ?

ทำไมดูทีวีดิจิตอลได้ไม่ครบช่อง

1. เสาอากาศหรือจุดรับสัญญาณ รับสัญญาณได้ไม่ครบทุกช่อง

ปัจจัยสำคัญสำหรับการหาช่องสัญญาณ จะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยหลักด้วยกันคือ เสาอากาศและจุดรับสัญญาณ

– เสาอากาศ ต้องเลือกที่ได้รับมาตรฐาน และระยะรับสัญญาณเหมาะสมจากเสาส่งสัญญาณ และหันทิศทางการรับสัญญาณตามคู่มือการติดตั้ง

– จุดรับสัญญาณ เป็นตัวแปรที่สำคัญในการรับสัญญาณช่องทีวี เนื่องจากการส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีเป็นการส่งสัญญาณแบบภาคพื้นดิน ไม่ใช่แบบดาวเทียม จึงทำให้ต้องหลีกเลี่ยงการวางเสาอากาศไว้ในจุดอับสัญญาณ เช่น วางไว้บนหลังคาบ้าน เป็นต้น

2. กล่องผู้ให้บริการเคเบิล มีการย้ายลำดับช่อง

ในบางครั้งผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ก็มีโอกาสที่จะจัดลำดับการวางช่องทีวีได้ ทำให้เราหาช่องทีวีเดิมไม่เจอ จึงต้องหมั่นติดตามข้อมูลจากผู้ให้บริการเคเบิลอย่างสม่ำเสมอ

3. ช่องผู้ผลิตทำการยุติการออกอากาศ

อีกสาเหตุที่ทำให้ช่องทีวีหาย อาจจะเกิดจากการที่ผู้ผลิตทำการยุติการออกอากาศก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราต้องการตรวจสอบสาเหตุให้มั่นใจว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่

ควรจะใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่าไหร่ให้ดูยูทูปบนทีวีแบบไม่กระตุก

หลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่คนเล่นอินเทอร์เน็ต

ไฟตก ไฟกระชาก ทำทีวีพังได้

รู้หรือไม่ ไฟตก ไฟกระชาก อาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าช็อตและพังได้

หากบ้านของคุณมีอาการไฟฟ้าตก หรือไฟฟ้ากระชากอยู่บ่อยครั้ง มากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าค่า

โดยหากพบปัญหา ให้แจ้งการไฟฟ้าให้ทราบถึงปัญหาเพื่อเข้าแก้ไข

และสามารถป้องกันไว้ล่วงหน้าโดยการ เลือกใช้อุปกรณ์รางปลั๊กไฟคุณภาพสูง ที่มีตัวช่วยป้องกันไฟกระชากได้

หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นๆ เช่น เครื่องสำรองไฟ กรณีไฟตก จะช่วยให้พอมีเวลาสำหรับการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทันท่วงที หรือติดตั้งเครื่องกันไฟกระชากแบบ Surge Protector ก็ป้องกันได้เช่นเดียวกัน

ซึ่งทั้งหมดนี้ อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่อย่างไรก็เป็นการลงทุนที่ช่วยให้เราไม่ต้องซ่อมหรือซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่บ่อยๆได้ค่ะ ^^

#altronTips

5.คู่มือการใช้งานทีวี

ดิจิตอล ทีวี 4K

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. ทีวีทั่วไป

การตรวจเช็ครีโมท เมื่อรีโมทไม่ทำงาน

การแก้ไขหน้าจอล็อค

การปิด Shop Mode

2. สมาร์ทีวี

การคืนค่าโรงงาน สมาร์ททีวี android 7.1.1

การคืนค่าโรงงาน สมาร์ททีวี android 5.1.1

การคืนค่าโรงงาน สมาร์ททีวี android 4.4.4

การปิด Shop Mode

Play Store ไม่สามารถกดเข้าใช้งานได้ (ไฟล์ Play Store)

วิธีการรีเซ็ตเครื่อง เฉพาะ MODEL : LTV-3209,LTV-3905,LTV-4309,LTV-6504