Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats คำถามที่พบบ่อย - Altron Thailand

คำถามที่พบบ่อย

การใช้งานทั่วไป

1. การใช้งานทั่วไป

การติดตั้งเสารับสัญญาณ

2. การใช้งานสมาร์ททีวี

การใช้งานอินเตอร์เน็ต

วิธีการใช้งาน Play Store

การติดตั้งไฟล์ APK ผ่านอุปกรณ์ภายนอก

การใช้งาน Wireless Display (ส่งภาพจากสมาร์ทโฟนสู่จอทีวี)

การใช้งาน M-Cast สำหรับ Android Mobile

การใช้งาน E-Share Application

การใช้งาน Airplay Application

3. การรับประกัน

การรับประกันอัลทรอนทีวี

รายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

1. รับประกัน 3 ปี เฉพาะแผงวงจร เช่น เมนบอร์ด, เพาเวอร์บอร์ด เป็นต้น

2. หน้าจอรับประกัน 1 ปี ในอาการเสียที่เกิดจากความผิดพลาดจากโรงงาน เช่น จอเป็นเส้น

3. อาการที่ไม่ครอบคลุมในประกัน

  • ความเสียหายจากอุบัติเหตุ, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ฟ้าผ่า, แผ่นดินไหว, ไฟตก,ไฟเกิน,ไฟกระชาก, เหตุก่อการร้าย, รวมถึงการใช้งานผิดวิธี, ติดตั้งหรือต่อสายไม่ถูกวิธี, ความเสียหายจากการขนส่ง, ขาดการดูแลรักษา, จงใจให้เกิดความเสียหาย และความเสียหายอันเกิดจาก สัตว์หรือแมลงต่างๆ
  • การใช้งานผิดวิธี หรือเป็นการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้งานในบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
  • จอแตก ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ในทุกกรณี
  • อุปกรณ์ที่เสื่อมตามสภาพการใช้งาน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ
  • สินค้ามีการนำไปตรวจเช็คซ่อมที่อื่นที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทฯ หรือตัวแทน

4. ไม่รับประกันหากไม่มีใบรับประกันมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือมีรอยแก้ไข หรือกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

5. ในกรณีที่ต้องส่งเครื่องเข้าบริษัทฯ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง (เฉพาะขาเข้าบริษัทฯ)

6. สินค้านอกประกัน ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งเอง ทั้งไป และกลับ

การรับประกันอัลทรอนสามพลัส

รายละเอียดของโครงการ altron3+ (อัลทรอน สามพลัส)

ความคุ้มครองเพิ่มเติม* (คุ้มครอง 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า) มีรายละเอียด ดังนี้

  1. ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าจากกระแสไฟฟ้าผิดปกติ
  2. การแตกหักโดยอุบัติเหตุ

*ลูกค้าจะลงทะเบียนรับประกันสินค้าในเว็บไซต์ www.altron3plus.com ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ถึงจะได้รับสิทธิ์อัลทรอนสามพลัส หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์รับประกัน 3 ปีเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันอัลทรอนสามพลัส

ลูกค้าจะลงทะเบียนรับประกันสินค้าในเว็บไซต์ www.altron3plus.com ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ระบุไว้ในใบเสร็จ ถึงจะได้รับสิทธิ์อัลทรอนสามพลัส หากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์รับประกัน 3 ปีเท่านั้น

ขั้นตอนการเคลมประกันหน้าจอแตก (อัลทรอนสามพลัส)

ตัวอย่างการกรอกหนังสือการโอนสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

4. เคล็ด (ไม่) ลับกับอัลทรอนทีวี

Dolby Digital ดีอย่างไร ?

ระบบเสียง DOLBY DIGITAL SURROUND เป็นระบบเสียงรูปแบบใหม่ ที่สามารถถอดรหัสเสียงจากไฟล์วีดีโอ รองรับไฟล์เสียงทุกรูปแบบ คุณภาพเสียงคมชัด กระจายเสียงรอบทิศทาง ช่วยเพิ่มความตื่นเต้นและอรรถรสในการดูหนังมากยิ่งขึ้น

อัลทรอนทีวี ทีวีดี ทีวีมีรู

รีโมทอัลทรอนใช้แทนเมาส์ง่ายนิดเดียว (Smart TV)

ช่องทีวีดิจิตอล มีกี่ช่องกันแน่ ?

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

1. ทีวีทั่วไป

การตรวจเช็ครีโมท เมื่อรีโมทไม่ทำงาน

การแก้ไขหน้าจอล็อค

การปิด Shop Mode

2. สมาร์ทีวี

การคืนค่าโรงงาน สมาร์ททีวี android 4.4.4

การคืนค่าโรงงาน สมาร์ททีวี android 5.1.1

การปิด Shop Mode

Play Store ไม่สามารถกดเข้าใช้งานได้ (ไฟล์ Play Store)