Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats “ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล” ยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทย คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม [PR] - altron Thailand

“ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล” ยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทย คว้ารางวัล Prime Minister’s Industry Award 2017 จากกระทรวงอุตสาหกรรม [PR]

นรินทร์เดช ทวีแสงพานิชย์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยฮาเบล อินดัสเตรียล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายทีวีแบรนด์ “อัลทรอน” ทีวีของคนไทยเพื่อคนไทย รับมอบรางวัล “Prime Minister’s Industry Award 2017” รางวัลอันทรงเกียรติด้านอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอกย้ำความสำเร็จพร้อมยกระดับมาตรฐานแบรนด์ไทย ในฐานะผู้ผลิตแบรนด์สินค้าอัลทรอน และผู้ผลิตและประกอบการผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่างๆ ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *