Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats Krabi - Altron Thailand

บริษัท กระบี่ประดิษฐ์เทรดดิ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

0.00, 0.00

88/13-15 ถนนมหาราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 เบอร์โทร 075-623001 โทรสาร. 075-623002


Directions

บริษัท แก้วทีวี การไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)

8.3892689,98.7424002

29/26 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110 เบอร์โทร 080-1429595 075-610802 โทรสาร 075-610803


Directions

TESCO LOTUS กระบี่

8.1092919,98.9387692

191 หมู่ 12 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000


Directions

Big-C กระบี่

8.1088272,98.9274394

349 หมู่ 11 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง กระบี่ 81000


Directions