Web Analytics Made Easy - StatCounter
View My Stats การปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 [วิธีจูนหาคลื่นสัญญาณใหม่ กรณีทีวีรับชมช่องทีวีดิจิตอลไม่ได้] - altron Thailand

การปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 [วิธีจูนหาคลื่นสัญญาณใหม่ กรณีทีวีรับชมช่องทีวีดิจิตอลไม่ได้]

หากรับชมทีวีไม่ได้ ไม่ต้องตกใจนะคะ เนื่องจาก กสทช มีการปรับเปลี่ยนช่องสัญญาณการรับชมทีวีในคลื่น 700 MHz หากลูกค้าท่านใดไม่สามารถรับชมได้ สามารถดำเนินการได้ตามวิธีด้านล่างนี้เลยค่ะ

 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม.. 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *